Home Wie-is-wie Yngvild Ingels

Yngvild Ingels

Meter

Yngvild Ingels (1979) is geboren en getogen in Lauwe. Ze is sociologe, mama van twee, bestuurslid bij N-VA Menen en Kamerlid.

Noodplanning en crisisbeheer
Ze studeerde sociologie aan de Universiteit Gent. Na een eerste werkervaring in het Rode Kruis-opvangcentrum in Menen, kwam ze bij het Crisis- en Coördinatiecentrum van de federale regering terecht als projectleider noodplanning en crisisbeheer. Veiligheid in de ruime zin van het woord en de samenwerking tussen de verschillende disciplines werden haar stokpaardjes. Van overstromingen tot nucleaire noodsituaties, voedselcrisissen, de Mexicaanse Griep en terrorisme.

Naar het kabinet
De diversiteit van onderwerpen zorgde ervoor dat Yngvild een brede kennis en bijhorend netwerk kon opbouwen binnen het veiligheidsapparaat. In 2014 waagde ze de sprong naar het kabinet van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Eerst als adviseur crisismanagement, later als adjunct-kabinetschef voor de cel Binnenlandse Zaken. De laatste jaren is Yngvild voornamelijk bezig met private veiligheid, identiteitsfraude, bestuurlijke handhaving en de ontwikkeling van tools zoals de app 112 en Be Alert. Ze is ook regeringscommissaris voor de NV ASTRID, die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de hulp- en veiligheidsdiensten.

Kamerlid
Op 26 mei 2019 werd Yngvild verkozen tot Kamerlid. Ze zetelt als vast lid in de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken en in de commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat. Bovendien is ze plaatsvervangend lid in de commissie Justitie.